Растворители

РАСТВОРИТЕЛИ

РАСТВОРИТЕЛь 646 0.5л

РАСТВОРИТЕЛь 646 1л

РАСТВОРИТЕЛь 646 5л

 

РАСТВОРИТЕЛь 650 0.5л

РАСТВОРИТЕЛь 650 1л

РАСТВОРИТЕЛь 650 5л

 

СОЛЬВЕНТ 0.5л 

СОЛЬВЕНТ 1л 

СОЛЬВЕНТ 5л 

 

УАЙТ-СПИРИТ 0.5л

УАЙТ-СПИРИТ 1л

УАЙТ-СПИРИТ 5л

УАЙТ-СПИРИТ 10л

 

АЦЕТОН 0.5л 

АЦЕТОН 1л

АЦЕТОН 5л

 

КЕРОСИН 0.5л

КЕРОСИН 1л

КЕРОСИН 5л

 

КСИЛОЛ 0.5л

КСИЛОЛ 0.9л

 

БЕНЗИН ГАЛОША 0.5л

БЕНЗИН ГАЛОША 1л

 

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 0.5л

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ 1л